eHerkenning level 3 - Z login (2024)

eHerkenning level 3 - Z login (1)

Vraag direct aan

With eHerkenning, you can do business online with (government) service providers for your business or organisation; in the Netherlands and in the rest of Europe.
With eHerkenning level 3 you can log in with eHerkenning to more than 500 different (government) service providers.

nu aanvragenlees meer

eHerkenning van Z login

Apply here

eHerkenning niveau 3 wordt de standaard

Bij steeds meer overheidsinstanties heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Vanwege de privacy wetgeving (AVG) zullen verreweg de meeste diensten achter niveau eHerkenning 3 aangeboden gaan worden.

Zoek een dienstverlener

eHerkenning level 3 - Z login (2)

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Alle voordelen op een rij

eHerkenning van Z login

eHerkenning level 3 - Z login (3)

test 1

test 2

Meer over de kosten

eHerkenning level 3 - Z login (4)eHerkenning niveau 3

3 jaar

  • Toegang tot alle diensten t/m niveau 3
  • Makkelijk en snel aan te vragen
  • Onbeperkt gebruik eHerkenning*
  • Nu 89,85 euro betalen voor 3 jaar gebruik

89,85

vanaf29,95per jaar

eHerkenning level 3 - Z login (5)eHerkenning niveau 3

1 jaar

  • Toegang tot alle diensten t/m niveau 3
  • Makkelijk en snel aan te vragen
  • Onbeperkt gebruik eHerkenning*

vanaf41,-per jaar

Meer informatie over tarieven

Naast het tarief voor het eHerkenningsmiddel zijn er optionele diensten en producten waarvoor kosten in rekening worden gebracht. Dit kan het geval zijn als u gebruik wilt maken van onze spoedprocedure of als aanvullende controlebegeleiding nodig is. Ook kan het zijn dat u geen 2e factor middel wenst op basis van SMS maar dat u de voorkeur geeft aan een OTP device als 2e factor.

Bekijk alle ins en outs op onze tarievenpagina.

eHerkenning level 3 - Z login (6)

Snel aan de slag met eHerkenning

Een helder proces, met een duidelijke uitkomst. Met Z login kunt u snel aan de slag met eHerkenning. Als u de juiste informatie aanlevert, gaan wij gaan snel voor u aan de slag!

Meer over de aanvraagprocedure

Onze aanvraagprocedure

Sluit

Stap 1 - Aanvragen

Nadat u bepaald heeft welk betrouwbaarheidsniveau u wil aanvragen, doorloopt u de online aanvraagprocedure. Hierbij kunt u meerdere personen aanmelden voor uw organisatie. Daarvoor moet u wel weten voor welk KvK-nummer u toegang wilt aanvragen. Na het doorlopen van de aanvraagprocedure ontvangt u, vanaf niveau EH2, per e-mail een overeenkomst.

Stap 2 - Ondertekening

Bij de overeenkomst die u per e-mail heeft een ontvangen zit een checklist waarmee u eenvoudig de aanvraagprocedure verder kunt doorlopen. Volg daarvoor de stappen op de checklist, en voeg de gevraagde documenten toe aan uw aanvraag. Zorg ervoor dat de juiste wettelijke vertegenwoordiger de aanvraag voorziet van een handtekening. Zijn er meerdere bevoegden? Dan moeten deze mogelijk allen de aanvraag ondertekenen. Neem bij twijfel gerust contact met ons op.

Stap 3 - Controle en uitgifte

Na ontvangst van uw overeenkomst lopen onze controleurs alle ingediende documenten na. Als er onduidelijkheden zijn of stukken missen, nemen zij contact met u op. Wanneer alles klopt, ontvangt u van ons per e-mail of post informatie over hoe u het eHerkeningsmiddel kunt activeren. Na het doorlopen van deze laatste stappen kunt u inloggen met uw eHerkenningsmiddel.

eHerkenning level 3 - Z login (7)

Hulp bij het aanvragen

Mocht u tijdens de aanmeldprocedure vragen hebben, dan staat ons professionele Customer Service team altijd klaar om u direct te helpen.

Meer over onze support

Ons Customer Service team helpt u op weg

Op onze supportpagina kunt u per onderwerp antwoorden vinden op veel gestelde vragen. Wilt u weten welk niveau u nodig heeft voor de dienst waarop u wilt inloggen met eHerkenning? De pagina Niveau per dienst helpt u de juiste keuze te maken.

Als het antwoord op uw vraag er niet tussen staat, dan kunt u via het contactformulier of telefonisch (ma-vr) met ons contact opnemen. Wij helpen u graag verder met uw aanvraag van eHerkenning.

De feiten

Z login helpt duizenden organisaties dagelijks veilig in te loggen

624

dienstverleners

2971

aangesloten diensten

204549

Z login-organisaties

Het mooie aan Z login is dat ik ook met een OTP device kan inloggen

Met Z login eHerkenning kan ik veilig inloggen, bijvoorbeeld bij RVO. Ons bedrijf ligt in een buitengebied, waar het bereik voor mobiele telefoons niet altijd optimaal is. Het mooie aan Z login is dat ik ook met een OTP device kan inloggen, waardoor ik ook toegang kan krijgen tot de relevante informatie als mijn bereik slecht is. En omdat we LTO-lid zijn krijg ik bovendien extra korting!

Eefje Meihuizen-Kuyt
Agrarisch ondernemer en Districtraad FrieslandCampina

Ik zag meteen dat we dit centraal, concernbreed moesten aanpakken. Gelukt, met dank aan de klantenservice

Met de Enterprise Solution houden we overzicht over alle afdelingen en divisies. Voor ons is het een hulpmiddel om ons werk goed te kunnen doen. Met zoveel vestigingen zou uitzoeken wie we waarvoor moeten machtigen nog best ingewikkeld kunnen zijn. Dankzij de professionele ondersteuning van de klantenservice was het echter snel geregeld en kunnen we het nu zelf beheren.

Marcel Koppenol
Facilicom Group

Voor KWS is eHerkenning een must voor het meedoen aan aanbestedingen én het aanvragen van vergunningen

En het levert een aanmerkelijke tijdwinst op.


Hoofd bedrijfsbureau Rotterdamse vestiging KWS

eHerkenning level 3 - Z login (8)

eHerkenning level 3 - Z login (9)

Start met eHerkenning

Yes I want to apply for eHerkenning level 3

Aanvragen

Z login doet meer

Misschien bent u op zoek naar

Z login Enterprise Solution

eHerkenning voor meerdere vestigingen of veel gebruikers aanvragen? De Enterprise Solution biedt u de mogelijkheid machtigingen van medewerkers binnen uw bedrijf eenvoudig en overzichtelijk te beheren.


Bekijk Z login Enterprise Solution

eHerkenning op alle niveaus

Er zijn eHerkenningsmiddelen op 4 betrouwbaarheidsniveaus (EH2, EH2+, EH3 en EH4). Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe meer zekerheid de dienstverlener krijgt over uw online identiteit. Wij leveren alle niveaus.


Bekijk alle niveaus

Onze antwoorden op

Veelgestelde vragen

Wat zijn de kosten van een Z login eHerkenningsmiddel?

Op de tarievenpagina ziet u hoeveel u betaalt voor uw Z login eHerkenningsmiddel(en). De prijzen zijn per eHerkenningsmiddel en exclusief BTW. Voor leden van diverse brancheverenigingen zijn er aantrekkelijke kortingen beschikbaar.

Naar tarievenoverzicht

Wat zijn de kosten voor de Z login eHerkenning Beheermodule?

De kosten voor de Z login eHerkenning Beheermodule zijn afhankelijk van het aantal middelen en bedrijven waarvoor u de beheermodule wilt gebruiken. Meer informatie is te vinden op de pagina van de Enterprise Solution.

Naar de Enterprise Solution

Waarom kost een upgrade net zoveel als een nieuw eHerkenningsmiddel?

Wanneer u een ‘upgrade’ aanvraagt, dan krijgt u in feite een compleet nieuw eHerkenningsmiddel met een hoger betrouwbaarheidsniveau. We zijn daarbij verplicht om alle controles uit te voeren die bij dat niveau eHerkenning horen, inclusief de controles die bij het huidige eHerkenningsmiddel al zijn uitgevoerd. Voor deze controles betaalt u.

Bestaat er een restitutieregeling bij het upgraden?

Wanneer u een upgrade naar niveau 3 hebt doorgevoerd voor uw eHerkenningsmiddel, dan kunt u in sommige gevallen gebruik maken van onze restitutieregeling.
Heeft u vóór de upgrade een eHerkenningsmiddel van niveau 2 of 2+ en wilt u binnen drie maanden na facturatie upgraden? Dan krijgt u 50% van het betaalde bedrag terug bij een driejarig contract of 35% bij een eenjarig contract.

Meer veelgestelde vragen

Nu aanvragen

eHerkenning level 3 - Z login (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 5685

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.